Ledenvergadering

De Speeltuin van het

Land van Valk


LEDENVERGADERING

 

Wij nodigen onze leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op:

 

Maandag 20 mei 2019

 

in ons clubgebouw aan de Heysterbachstraat 103

 

Aanvang: 20.00 uur

 

AGENDA

 

1.                   Opening

2.                   Vaststellen van de agenda

3.                   Ingekomen stukken

4.                   Jaarverslag van de secretaris 2018

5.                   Verslagen van de penningmeester

6.                   Verslag kascontrole commissie

7.                   Benoemen kascontrolecommissie 2019

8.                   Contributie vrijwilligers

9.                   Rondvraag

10.                 Sluiting

 

 

 

De financiƫle stukken voor deze vergadering liggen ter inzage in de zaal.

U kunt deze stukken ook in uw bezit krijgen door een mail te sturen naar: administratie@speeltuinvictorie.nl