Doedag 2014

De Speeltuin van het

Land van Valk

22 Maart kwamen veel mensen ons helpen de speeltuin gereed te maken voor de opening.

Iedereen heel HARTELIJK DANK voor de hulp.

Jullie waren GEWELDIG!!!